Hopp til innhold

Deltager.no er nå LetsReg – Norges ledende påmelding og betalingsløsning.

Hvordan øke inntektene på dine kurs?

2 minutters lesing
Illustrasjon som viser vekst med mynter og en pil

Kursarrangører som tilbyr delbetaling opplever større betalingsvillighet blant deltagere og flere påmeldte. I tøffe økonomiske tider er det mange deltagere som avventer å melde seg på arrangementer og kurs. Om du tilbyr delbetaling gir du enda flere deltagere mulighet til å delta på ditt arrangement.

Større betalingsvilje ved oppdeling av betaling

De fleste nettbutikker tilbyr utsettelse av betaling og mulighet for nedbetaling. Dette har endret forbrukernes kjøpemønster, og det samme ser vi for arrangement og spesielt kurs. Arrangører som tilbyr en form for oppdeling av betaling, opplever mindre frafall i deltagelse som gir en mer stabil økonomi. Ved å tilby betalingsplaner eller nedbetaling gir du deltagerne et enklere valg og beslutningsprosessen blir kortere. Fleksible betalingsalternativ kan raskt gi en positiv effekt og øke inntektene på dine kurs. 

Øk inntektene med delbetaling

Ved å fordele inntekten må du planlegge utgiftene bedre, men samtidig kan du ha en litt høyere avgift på per trekk. Dette kan bidra til økte inntekter på dine kurs. Totalinntekten av deltagere som benytter betalingsplan kan brukes til å dekke diverse kostnader knyttet til hele arrangementet. Samtidig vil det kreve mer administrasjon å tilby delbetaling. Deltagerne som glemmer å betale må følges opp, og det kan kreve mer ressurser. Dette kan du løse ved å benytte et system som håndterer delbetaling, slik at du får mindre jobb med å administrere betaling og oppfølging. Ved å planlegge godt og benytte en enkel betalingsløsning vil du kunne øke den totale inntekten.

Tiltrekk flere deltagere

For deltagere, kan fleksible betalingsalternativer bidra med å gi arrangementet en mer profesjonell og pålitelig følelse. Når de ser at betalingsprosessen er godt administrert, kan det gi dem større tillit til arrangørene og arrangementet generelt. Dette kan bidra til økt deltagelse og større sannsynlighet for et vellykket arrangement. Ved å promotere kursene dine i kanaler hvor deltagerne kan dele lenken til dine kurs, kan du tiltrekke nye deltagere. Den beste reklamen du kan få er fornøyde deltagere som anbefaler dine kurs videre.

Få en trygg og enkel betalingsløsning