Hopp til innhold

Deltager.no er nå LetsReg – Norges ledende påmelding og betalingsløsning.

Personvernerklæring

Deltager AS, org. nr. 982 111 986, (heretter omtalt som “vi”, “oss” eller “vår(e)”) tilbyr en påmelding- og betalingsløsning til arrangører. Formålet med løsningen er å tilrettelegge for salg av billetter til arrangementer, administrere deltagere under og etter et arrangement og salg av varer og tjenester tilknyttet til arrangementet.

 

Påmelding- og betalingsløsningen gjøres tilgjengelig gjennom skybaserte løsninger på våre hjemmesider, sub-domener, maskerte-domener og mobile applikasjoner (“apps”). Heretter omtalt som “Løsningen” eller “Løsningene”.

 

Følgende erklæring er gjenstand for oppdateringer og vi vil øverst på siden henvise til datoen den sist ble oppdatert. Ved vesentlig endringer, og der loven krever det, vil vi gi deg beskjed via elektronisk kommunikasjon eller utheve dette i selve Løsningen. Dette gjelder spesielt endringer der loven påser at vi må innhente nytt samtykke.

 

Vi anbefaler derfor å lese denne personvernerklæring for hver gang du tar i bruk Løsningen eller mottar varsel om at disse er oppdatert / endret. Ved å fortsette å bruke Løsningen, etter siste oppdatering, vil dette anses som aksept av de gjeldende erklæringene.

Roller

“Behandlingsansvarlig” og “databehandler” er viktige roller å forstå når det gjelder ansvarsområdet for behandlingen av personopplysningene. Avhengig av formålet, kan vi opptre som en behandlingsansvarlig, databehandler eller begge deler, og har spesifikke ansvarsområder som et resultat av det, Men la oss først se på de ulike definisjonene til de ulike rollene:

 

 • Behandlingsansvarlig; den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Med “behandling av personopplysninger” menes det enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksområder

 

 • Databehandler; den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, men ikke på annen måte enn hva som er avtalt med den behandlingsansvarlige

 

Dette betyr at rollene vil avhenge av formålet. For eksempel:

 • Ved Påmelding, vil du måtte gi fra deg personopplysninger slik som det fremkommer av registreringsskjemaet, men minimum navn, mobilnummer og e-postadresse. Det er Arrangøren som har det juridiske ansvaret å sørge for at man har hjemmel i lovgivning for å innhente opplysningene Personopplysningsloven (GDPR artikkel 6),  men Behandlingsansvaret vil avhenge av hvem som bruker dine personopplysninger.

 

 • Med dette mener vi:
  • Ved Påmelding vil vi bruke din e-postadresse og evt. mobilnummer for å kunne sende deg ordrebekreftelsen / kvitteringen. Vi er da behandlingsansvarlig og databehandler
  • Ved Påmelding vil Arrangøren bruke dine personopplysninger, for å kunne tilrettelegge Arrangementet og kommunisere relevant informasjon. Arrangøren er da behandlingsansvarlig og vi er databehandler

   

Løsningen skal ikke brukes til å samle inn sensitive personopplysninger, med mindre arrangøren eksplisitt kan begrunne dette med hjemmel i personopplysningsloven (GDPR Artikkel 9). Skulle du oppleve at arrangøren strider mot gjeldende lovgivning for innsamling av dine opplysninger ber vi deg vennligst kontakte oss.

 

 • Ved betaling, vil vi samle inn betalingsinformasjon for å kunne verifisere betaling og opprettholde våre forpliktelser til arrangøren ved at dem får betalt for din påmelding. Innsamlingen har hjemmel i personopplysningsloven (GDPR Artikkel 6c) og vi oppbevarer personopplysninger i henhold til bokføringsloven og lov om hvitvasking. Vi er da behandlingsansvarlig og vår kortinnløser (Nets / Elavon) er databehandler

 

 • Ved besøk i våre løsninger, vil det kunne samles inn personopplysninger via registrering- / kontaktskjema og informasjonskapsler. Denne type innsamling gjøres for å markedsføre våre løsninger.Vi er da behandlingsansvarlig og evt. 3. part vi bruker for vår markedsføring (f.eks. en MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev) være databehandler.

 

 • Ved opprettelse av brukerkonto for å få tilgang til Løsningen, vil vi samle inn personopplysningene som behandles for å kunne levere / gjennomføre tjenesten som beskrevet i GDPR artikkel 6b. Vi operer da både som behandlingsansvarlig og databehandler.

 

Mer informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de brukes og lagres og dine valg og rettigheter vil du finne lenger ned på denne siden. Du kan også bruke menyen på venstre side til å navigere deg mellom avsnittene.

Hvordan informasjonen din brukes og hvorfor

Vi samler inn og lagrer ulike type informasjon når du tar i bruk Løsningen, enten det gjelder ved påmelding til et arrangement, opprettelse av arrangørkonto eller brukerprofil, kontaktskjema, bruk av Løsningen og sosiale medier. Vi skal her gå litt mer i dybden på disse:

 

 • Når du oppretter en arrangørkonto eller brukerprofil vil vi samle inn personopplysninger slik det vil fremkomme av registreringsskjemaet. Dette vil typisk være kontaktinformasjon og informasjon for kontonummer.

 

 • For å kunne følge opp våre arrangører på en god måte, lagrer vi kontaktopplysningene du oppgir i vårt CRM-system Zendesk.

 

 • Når du interagerer / bruker Løsningen og / eller vår applikasjon, samler vi inn informasjon ved bruk av informasjonskapsler. Dette er typisk hvilken nettleser og enhet du bruker, IP-adresse, geografisk og demografiske opplysninger, besøksatferd på siden og varighet av din økt. Vi vil her anbefale å lese mer om denne type innsamling av informasjon via våre retningslinjer for informasjonskapsler.

 

 • Når du bruker sosiale medier for å logge deg inn på Løsningen. Dette er et frivillig valg, men dersom du bruker eksempelvis Facebook-innlogging vil vi motta informasjon som vil identifisere deg ved pålogging. Vi vil her anbefale å lese mer om denne type innsamling av informasjon via våre retningslinjer for informasjonskapsler. Personopplysninger brukes for å verifisere deg – slik at dette vil være navn, mobil og e-postadresse

 

 • Når du bruker Løsningen ved påmelding til et arrangement, vil opplysningene vi samler inn fremkomme av registreringsskjemaet. Det er den enkelte Arrangør som bestemmer hvilke opplysninger som skal samles inn og formålet med behandlingen. Typiske personopplysninger kan være navn, mobilnummer og e-postadresse

 

 • Hvis du er under 13 år, må du ikke sende inn personopplysninger gjennom Løsningen. Vi oppfordrer alle foreldre og verger til å overvåke barns nettbruk og bidra til å overholde disse retningslinjene. I så tilfellet en arrangør ber om personopplysninger fra barn under 13 år, via Løsningen, skal det foreligge et klart og tydelig samtykke fra foreldre eller verge.

 

 • Når du tar kontakt med oss via et kontaktskjema eller melder deg på vårt nyhetsbrev, vil vi samle inn personopplysninger som omfatter din kontaktinformasjon. Dette med det formål for at vi skal kunne besvare din henvendelse og / eller gi deg den informasjonen du har bedt om via våre nyhetsbrev

Hvordan informasjonen din brukes og hvorfor

Vi ønsker først og fremst poengtere at vi ikke er i bransjen for å selge dine personopplysninger. Vi anser denne informasjonen å være en viktig del av vårt forhold til deg, og ønsker ikke å misbruke din tillit når du etterlater data i våre løsninger. Derfor vil vi ikke selge personopplysninger til tredjeparter, inkludert tredjepartannonsører.

 

Det er imidlertid visse forhold der vi kan videreformidle, overføre eller dele dine personlige data med visse tredjeparter uten ytterligere varsel til deg, som angitt nedenfor

 

 • Ved et salg av Selskapet, fusjon, omorganisering, oppløsning eller lignende hendelse, kan personopplysninger være en del av de overførte eiendeler. Du vil bli varslet via e-post og/eller en fremtredende melding i Løsningen hvis en transaksjon finner sted, samt eventuelle valg du måtte ha om dine personopplysninger

 

 • Vi kan også dele dine personopplysninger med våre moder-, datter- og/eller andre tilknyttede selskaper til formål som kun er i samsvar med disse retningslinjene. Dette for å kunne levere, drifte og utvikle Løsningen. Selskapene skal kun ha rimelig tilgang til opplysningene der det anses nødvendig.

 

 • Tredjepartsleverandører som leverer innholdstjenester i Løsningen (de er da databehandlere), slik som server-hosting av våre servere for å sikre stabil IT-drift, back-up lagring og databasetjenester, betalingsløsning eller SMS-tjenester. Vi vil holde alle databehandleravtaler med slike selskaper og sørge for at de kun får tilgang til personopplysninger til de formål som er oppgitt i disse retningslinjene og at de følger enhver lov om personvern og EUs forordning 2016/679

 

 • Vi kan dele dine personopplysninger ved engasjement av markedsføringsbyråer, men kun i samsvar med disse retningslinjene og iht. enhver gjeldende lov om personvern og EUs forordning 2016/679. Dette inkluderer blant annet at ditt samtykke må være gitt hvis denne type selskap tas i bruk

 

 • Vi deler dine personopplysninger med arrangørene, i samsvar med disse retningslinjer og våre vilkår for betingelser og bruk. Arrangøren er i et slikt tilfellet behandlingsansvarlig da det er de som bestemmer personopplysningene som må oppgis i registreringsskjemaet og således juridisk ansvarlig til å bruke personopplysningene iht. det formålet som de oppgis til.Deltager AS er ikke ansvarlige for behandlingen av personopplysningene til arrangøren med hensyn til dine personopplysninger. Det er viktig at du, som deltager, gjennomgår de gjeldende retningslinjene til arrangørene før du registrer dine opplysninger.

 

 • Tredjeparts komponenter for sporing av brukeratferd o.l. Dette innebærer bruk av informasjonskapsler (cookies og pixel-tag) for å bedre din brukeropplevelse ved besøk av Løsningen og kunne levere målrettede annonser. Les mer i vår erklæring for bruk av informasjonskapsler for mer informasjon om disse og hvordan du kan skru de av.

 

 • Juridiske årsaker som f.eks. stevninger eller anmodning fra en domstol eller en statlig etat, eller i god tro om at en slik handling er nødvendig for å
  • beskytte eller forsvare våre rettigheter, interesser eller eiendom eller for tredjeparter
  • forebygge eller undersøke mulig forseelse i forbindelse med Løsningen
  • handle i nødstilfeller for å beskytte den personlige sikkerhet for brukere av Løsning eller offentligheten
  • beskytte mot juridisk ansvar.

Dine valg og rettigheter

Valgmuligheter

Du har flere valgmuligheter når det gjelder å trekke dine samtykker. Nedenfor følger informasjon om hvordan du kan gjøre dette:

 

 • Dette er ikke direkte et trekk av samtykke, men du kan velge å begrense de opplysningene du oppgir. Dette kan f.eks. være å oppgi telefonnummer til et sentralbord eller bruke e-postadresse som ikke er din personlige epost (f.eks. [email protected]). Hvis du velger å ikke oppgi personopplysninger eller begrense disse, vil du kanskje ikke kunne bruke en bestemt funksjon i Løsningen. For eksempel, for å registrere en bruker- / arrangørkonto, eller kjøpe / selge billetter, vil ditt navn og e-postadresse vil være nødvendig.

 

 

 • For å ikke lenger motta markedsføringsmateriell fra oss, vil du i enhver utsendelse få instrukser til hvordan du kan melde deg av disse. Du kan også ta kontakt med vår kundeservice og be oss gjøre dette for deg.

 

 • For å ikke motta markedsføringsmateriell fra en arrangør, vil du måtte ta kontakt med den aktuelle arrangøren, hvis det ikke finnes instrukser i utsendelsen for hvordan du kan melde deg av slik kommunikasjon.

 

 

 • Hvis du bruker vår app, og har valgt å motta push-varslinger, kan disse deaktiveres i innstillingene på enheten din eller direkte i appen

 

 • Visse utsendelser er automatisert og kan f.eks. være utsendelse av ordrebekreftelse / kvittering, oppdateringer vedrørende arrangementet eller utbetalingsrapporter. Derfor, uavhengig om du har trukket samtykke for tidligere utsendelser, vil du fortsatt kunne motta denne type kommunikasjon da det er direkte relatert til nye aktiviteter du foretar deg via Løsningen.

 

Du kan slutte å motta denne type e-poster bare ved å kontakte oss (se kontaktinformasjon nederst på siden). Ved å slutte å motta all elektronisk kommunikasjon, risikerer du å ikke motta viktig informasjon som beskrevet i disse retningslinjene. Vi anbefaler ikke at du gjør dette med mindre du planlegger å ikke lenger bruke Løsningen, ikke for tiden skal arrangere et arrangement eller ikke lenger har tilkobling til andre arrangementer og vil ikke ha behov for å motta videre kommunikasjon fra oss eller gjennom Løsningen.

Rettigheter

Du har også rettigheter vedrørende hvordan personopplysningene dine brukes. Nedenfor ser du disse:

 • Retten til å motsette deg at vi behandler opplysningene dine.

 

 • Retten til å be om at opplysningene dine blir slettet eller at videre bruk av dem begrenses.

 

 • Retten til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg.

 

 • Retten til å korrigere, endre eller oppdatere informasjon gitt fra deg i forbindelse ved en påmelding (kontakt arrangøren) eller din konto-informasjon (hvis du har en konto hos oss, kan du også gjøre dette ved å logge inn og oppdatere informasjonen din).

 

 • Retten til å bestride alle slags automatiserte beslutninger vi tar om deg. En automatisert beslutning er en beslutning som tas uten menneskelig inngripen og som har juridiske konsekvenser (f.eks. kredittsjekk). Vi bruker vanligvis ikke automatisert beslutningstaking, men hvis vi gjør det vil vi informere om det når slike beslutninger tas.

 

For å utøve de ovennevnte rettighetene må du sende oss en skriftlig henvendelse til [email protected]. Vær oppmerksom på at alle forespørsler blir nøye vurdert, og det kan være rettighetene varierer etter hvor du bor og eventuelt juridiske krav stilt til oss. Vi kan derfor ikke nødvendigvis ha mulighet til å etterkomme anmodningen din. Hvis dette skulle være tilfelle, vil vi forklare deg hvorfor.

Hvordan lagrer vi- og hvor lenge tar vi vare på din informasjon

Vi har og vil alltid sørge for å ha de nødvendige sikkerhetstiltakene for å beskytte de personlig opplysninger som samles inn via Løsningen fra tap, misbruk, uautorisert tilgang, utilsiktet avsløring, endring og ødeleggelse.

 

Selv om vi har implementert sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger, vær oppmerksom på at ikke noe sikkerhetssystem er ugjennomtrengelig. Således kan vi ikke garantere at data er helt trygt fra inntrenging av andre under overføring av slik data via Internett eller mens lagret på våre systemer. Derfor bør du ta spesiell omsorg i å bestemme hvilken informasjon du sender til oss elektronisk.

 

Vi kan beholde og lagre dine opplysninger så lenge du fortsetter å bruke Løsningen, i tråd med det formålet som er beskrevet i vår personvernerklæring. Personopplysninger vil bli slettet når formålet ikke lenger er tilstede. Vi kan imidlertid oppbevare enkelte personopplysninger i en ekstra periode som er tillatt eller påkrevd under gjeldende lovgivning (f.eks. oppbevaring av betalingstransaksjoner iht. lov om hvitvasking). Selv om vi sletter dine personlige data fra Løsningen kan det vedvare på backup-disk. Vi vil også sørge for at disse slettes / destrueres, men med høyde for at det er en lenger prosess.

 

Kontakt oss gjerne, via kontaktinformasjonen nederst på siden, hvis du ønsker mer informasjon vedr. sletting av data eller våre sikkerhetstiltak.

Unntakstilfeller

Vår personvernerklæring gjelder ikke personopplysninger som du oppgir / deler til en annen bruker eller besøkende gjennom Løsningen til arrangører på arrangementet sider eller informasjon lagt ut av deg til alle offentlige områder av Løsningen.

 

Disse retningslinjene gjelder bare bruk av våre løsninger. Eksempelvis kan påmeldingssider inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives eller kontrolleres av Deltager AS (“tredjepartsnettsteder”). Vi foreslår at du kontakter disse nettstedene direkte for informasjon om deres retningslinjer og personvernerklæring.

 

Informasjonskapsler som er plassert på påmeldingssiden etter forespørsel av arrangøren. Enkelte arrangør kan kontakte oss for å få plassert informasjonskapsler og / eller piksler for å kunne spore og analysere bruksatferd ved egen markedsføring. Ved slik tilfellet vil vi informere den enkelte arrangør at deltageren må samtykke til slik bruk, men Deltager AS sin personvernerklæring dekker ikke denne type innsamling av opplysninger. Selv om denne type opplysning kan betegnes som ikke-personlig data (så lenge det ikke kobles til annen data for å identifisere en bruker) er du nødt å kontakte arrangøren for deres personvernerklæring og vilkår for bruk av informasjonskapsler.

 

I et kontinuerlig forsøk på å bedre forstå og betjene brukerne av Løsningen, vil vi kompilere personopplysninger for å kunne føre statistikk for bruk av våre løsninger. Denne informasjonen vil ikke kunne brukes for å identifisere enkeltpersoner og anses derfor som ikke-personlig data i denne personvernerklæringen.

Trenger du hjelp eller har spørsmål om ditt personvern?

Send oss en henvendelse