Hopp til innhold

Deltager.no er nå LetsReg – Norges ledende påmelding og betalingsløsning.

Konsesjon som betalingsforetak – hva betyr det og hvorfor er det viktig?

2 minutters lesing
Hånd som låser en safe

Grunnlaget for den første bankvirksomheten var behovet for et trygt sted å oppbevare verdier. I dag er det mange steder å plassere verdiene dine og det er Finanstilsynet sin oppgave å sørge for at disse foretakene følger loven. Når du skal ta betalt for dine arrangement, bør du velge en leverandør som er godkjent og har sikkerheten på stell.

Hva er et betalingsforetak?

Bedrifter som ønsker å forvalte verdier må gjennom en grundig søkeprosess for å få konsesjon. Bedrifter med finanskonsesjon er underlagt finansforetaksloven og har rapporteringskrav til Finanstilsynet. Betalingsforetak er en type foretak som drive med betalingstranskasjonser og kan forvalte en konto på vegne av en kunde, også kalt klientkonto. Et godkjent betalingsforetak er derfor trygt å bruke, da de følger strenge krav og kan få tilsyn som gjør at de kan miste konsesjonen om de bryter loven.

Fordelene med en klientkonto

Et betalingsforetak kan tilby kundene en klientkonto. For å behandle betaling på vegne av deg, må det være en konto hvor pengene flytter seg inn og ut. Når deltagere melder seg på arrangement, vil det komme penger inn på kontoen. Dersom noen melder seg av, kan det være aktuelt å refundere. Slike forespørsler kan håndteres automatisk i et påmeldingssystem fordi pengene står på konto. Pengene på klientkontoen er dine penger og skille helt fra foretakets midler. Betalingsforetaket vil heller aldri ha rettighet til pengene som står på klientkontoen, men forvalter dem for deg. For enkelhetens skyld.

Verdiene dine bør forvaltes av et betalingsforetak

Når du skal finne et egnet system som skal håndtere dine penger er virksomhetsregisteret til Finanstilsynet et godt sted å starte. Et betalingsforetak forbindes som regel ikke med en nettbasert løsning for arrangement, men betaling har alltid vært en viktig del av påmelding til arrangement. LetsReg er Norges første påmeldingssystem med finanskonsesjon. Skal du la en påmeldingssystem håndtere betaling og refusjon, vil det være et trygt valg å benytte LetsReg. Pengene dine oppbevares på en klientkonto, hvor du enkelt kan administrere delbetaling og refusjon for dine arrangement.

LetsReg er trygt som banken.